Автор Тема: Готовність шкіл району до впровадження Державного стандарту  (Прочитано 1405 раз)

Пилипчук Ольга Федоровна

  • Постоялец
  • ***
  • Повідомлень: 112
    • Перегляд профілю
Довідка про  стан  підготовки до
впровадження нових стандартів  освіти
шкіл Тельманівського району
     Згідно з  наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27.02.2013р. № 218 « Про  вивчення стану готовності загальноосвітніх навчальних закладів до впровадження Державного  стандарту базової та повної загальної середньої освіти»,   наказом Управління освіти та науки Донецької облдержадміністрації від 22 .05.2013 р.№358 « Про  вивчення стану готовності загальноосвітніх навчальних закладів Донецької області до впровадження Державного  стандарту базової та повної загальної середньої освіти»  10 червня 2013 року  в рамках Всеукраїнської акції «Нові стандарти – нова школа»  делегація   директорів  шкіл Новоазовського району вивчала стан  готовності загальноосвітніх навчальних закладів Тельманівського району до впровадження Державного  стандарту базової та повної загальної середньої освіти. 
Учасниками  акції, перш за все,  визначено, що проведення Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України такого змістовного заходу  дає можливість отримати позитивний досвід щодо здійснення модернізації системи початкової , базової та повної загальної середньої освіти  загалом, а також сприяє впровадженню  нових ідей, перспективних проектів, програм, вивченню та впровадженню в практичну діяльність навчальних закладів інноваційних форм роботи, спрямованих на розвиток  школи.
        Враховуючи різний рівень освітніх характеристик і практичного досвіду педагогів,  упродовж 2012 - 2013 навчального року Тельманівським відділом освіти  проводилась системна й різнопланова підготовка  педагогічних працівників, забезпечення їх готовності працювати в умовах кардинальних і динамічних змін в освітньому просторі. Відділ освіти Тельманівської РДА, методичний кабінет будує свою  роботу на засадах компетентнісного підходу, що дає можливість здійснювати науково-методичний супровід освітнього процесу диференційовано, вводити інновації, забезпечувати неперервну освіту та професійний розвиток педагогів, формувати не тільки знаннєві, а й поведінкові компетенцій,  залучати їх до ефективної творчої діяльності. У зв’язку з впровадженням нового Державного стандарту   активно проходить навчання вчителів щодо ознайомлення з новими нормативними документами. Педагоги здійснюють аналіз навчальних програм, вивчають науково-методичні статті, проектують й моделюють свою діяльність у нових, кардинально змінених умовах.  Створено інформаційно-ресурсний банк даних:
•   Кількісний та якісний склад вчителів початкових класів, вчителів, які працюватимуть у 1, 2 та 5 класах;
•   Стан готовності шкіл  до впровадження нових стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти ;
•   Картотека науково-популярної та навчально-методичної літератури з проблеми;
•   Кейс «Нормативно – правова база щодо впровадження нових державних стандартів початкової , базової та повної загальної середньої освіти».
•   Перспективний педагогічний досвід.
У 2011-2013 роках всі вчителі початкової школи ,які працюють та будуть працювати за Новим Держстандартом у 2013-2014 н.р. пройшли курсову перепідготовку при ОблІППО.      У 2012- 2013 роках пройшли навчання вчителі початкових класів, які будуть викладати нові предмети: «Сходинки до інформатики» з 2-го класу та «Іноземна мова».   Усього навчанням охоплено   56 осіб. Відповідно до замовлень педагогів  у ІІ півріччі 2013 року планується здійснити навчання аналогічного змісту   9 вчителів.
          З метою ознайомлення з особливостями змісту та методикою викладання предметів за новими програмами, науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу в початковій школі, підготовки вчителів початкових класів до реалізації змісту нових Державних стандартів,  протягом 2012-2013н.р. проведені тематичні ПДС „Формування психологічної культури вчителя” , „Психолого-педагогічні аспекти навчання  першокласників”,   „Керівництво розвитком учнів”,   „Психолого-педагогічна підтримка становлення й розвитку особистості молодшого школяра”, „Сюжетно-рольові ігри як умова формування компетентностей першокласника”, ,,Використання здров’язберігаючих технологій  у роботі”  семінари-практикуми, майстер - класи, тренінги,  на яких розглядалися питання технологічності методики початкового навчання з огляду на побудову вчителем навчання як цілісного дидактичного процесу.
           Саме для досконалого ознайомлення з Державним стандартом загальної початкової освіти, осмислення його змісту (на теоретичному і практичному рівні) та якісної підготовки до роботи, в тому числі і з батьками учнів, з вчителями, які   почнуть працювати за оновленим стандартом  у 2013-2014 н.р..  В січні 2013р. проведено  семінар – практикум з проблеми «Підготовка вчителя до впровадження нових навчальних програм у 1 класі», в рамках якого  були розглянуті особливості викладання  усіх освітніх галузей. В    квітні   проведено  семінар « Державний стандарт початкової загальної освіти – основний нормативний документ визначення загальнодержавних вимог до освіченості випускників початкової школи».
     Практично  дієвою є робота творчих груп за   освітніми галузями Державного стандарту початкової загальної освіти. Робота творчих  груп  передбачає  активність усіх і кожного з учасників й спрямована  на перспективу. На заняттях вивчались,  презентувались  й обговорювались  інноваційні аспекти змісту нових програм для 1-го класу; на відкритих уроках демонструвались  активні форми навчання першокласника та рівень професійної компетентності сучасного вчителя початкових класів. Результатом роботи творчих груп стали проведені в квітні 2013 року майстер – класи вчителів початкової ланки.
Протягом  2013 року  в районі працювала творча група « Готуємось вивчати інформатику» ( Керівник Нізовцева Л.В., Михайлівська ЗОШ), метою якої було розробка дидактичних матеріалів  до уроків «Сходинки до інформатики». Дидактичні  матеріали, підготовлені творчою групою роздано по школах.  В листопаді 32 вчителі шкіл району відвідали  тренінг , на якому  вони вчились працювати зі Смарт – дошкою. На січневій районній інструктивно-методичній нараді вчителі початкової школи обговорювали проблему «Формування ключових компетентностей молодшого школяра», оскільки компетентності з інформаційно - комп’ютерної технології є одними з ключових.  На засіданні круглого столу «Інформаційні технології в початковій школі» вчителі, які вже мають досвід викладання інформатики в початковій школі, і ті вчителі, які використовують ІКТ на уроках в початковій школі ( Тельманівський НВК, Михайлівська , Новоселівська школи та інші)  ділилися своїми знаннями та вміннями .
Для вчителів англійської мови проведено низку заходів, на яких вони мали змогу ознайомитись з психологічними та віковими особливостями учнів початкової ланки. Проведено майстер –клас Витязь Н.М., вихователя ДНЗ «Катруся», яка  навчає дітей дошкільного віку англійській мові. Вчителі    відвідали заняття в Тельманівському ДНЗ «Катруся», Андріївській школі. Вчителі англійської мови на засіданнях районних МО розглядали питання щодо використання ігрових технологій, знайомились особливостями шестирічної дитини.
В червні 2013 проведено  інструктивно-методичну нараду для керівників  шкіл  «Ознайомлення зі  змістом Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти  , Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів , методичними рекомендаціями та особливостями проведення адаптаційного періоду в першому та п’ятому класах». Центром практичної психології відділу освіти підготовлено методичні рекомендації щодо адаптації першокласників та п’ятикласників  до шкільного життя.
На сайті відділу освіти  та «Методичному сайті Пилипчук О.Ф.», розміщено матеріали на допомогу вчителям. Створено  дистанційний консультпункт ( Блог «Учим учителей»), завдяки  якому вчителі можуть отримати методичну допомогу, поділитися своїми наробками та проблемами , які виникають. Батьки першокласників взяли активну участь в Інтернет –батьківських зборах, проведених Міністерством освіти та ОблІППО.
 Педагогічні  скарбнички вчителів     постійно  поповнюються        інформацією щодо нормативного забезпечення навчально-виховного процесу у 1 та 2 класах (Державний стандарт початкової освіти, Типові навчальні плани, нові програми, календарне планування з навчальних предметів у 1 та 2 класах, орієнтовні розробки уроків «Перші кроки вчителя 1 класу», «Перші кроки вчителя 2 класу»,  «Мій кращий урок» тощо).
 В ході Акції делегація познайомилася з роботою Тельманівського НВК щодо реалізації проекту «Школа майбутнього». Слід відмітити, що у школі створено всі для навчання учнів.
Відвідавши Мічурінську та Михайлівську школи члени делегації ознайомились з умовами, які створено у цих школах  для  впровадження Державного  стандарту базової та повної загальної середньої освіти .